ที่อยู่ของทางบริษัท

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

125, 127 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทร. 0-2369-2800-3 แฟกซ์ 0-2369-2925
อีเมล์ : pteeng@loxinfo.co.th , contact@pte.co.th, webmaster@pte.co.th