หน้าหลัก

 
 
 
ประวัติความเป็นมา
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เปโตรเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) โดยกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญชาวไทย 
อ่านต่อ..

 

 

 

 

 

บริการของเรา
บริษัท ฯ มีความเชี่ยวชาญงานบริการในสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิศวกรรมงานทาง การสำรวจ การออกแบบ และงานด้านระบบสารสนเทศ ดังขอบเขตงานบริการของบริษัท ดังนี้ 

อ่านต่อ..

 
 
 
 
ผลงานของเรา
ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ กว่า 20 ปี เรามุ่งเน้นให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบันมีผลงานกว่า 80 โครงการ
อ่านต่อ..